• maandag t/m vrijdag
    08:30 tot 17:30 uur

Missie & Visie

Missie

Eskes Media wil het leven net iets mooier maken.

Eskes Media maakt hoogwaardige producten die bijdragen aan de kwaliteit van het leven op het gebied van cultuur, toerisme en vrijetijdsbesteding. Kenmerkend voor Eskes Media zijn inhoud, deskundigheid en volledigheid.

Ontspanning en vrije tijd zijn belangrijk voor de westerse mens. De consument wil in korte tijd vinden waar hij behoefte aan heeft. Eskes Media speelt door volledigheid in op de wensen van de consument. Eskes Media is geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden en bereid om te leren en te proberen. Eskes Media is kritisch en zorgvuldig in het kiezen van de te volgen trends. Eskes Media is een constante factor in een onrustige wereld. Eskes Media streeft een duurzame levensstijl na.

Visie

Eskes Media wil het beste halen uit mensen, de markt, nieuwe ontwikkelingen, het internet en het aardse leven. Geen groei ten koste van alles, maar groei ten bate van alles.

Eskes Media wil groeien als bedrijf en groeien in de markt. Groei als bedrijf gaat om het aantal mensen dat nodig is om onze missie uit te voeren. Maar bedrijfsmatige groei zit vooral ook in de persoonlijke groei van medewerkers, in kennis en vaardigheden, in toenemende arbeidsproductiviteit en automatisering. De medewerkers van Eskes Media bieden nieuwe ideeën, en doen constant ervaring op in een steeds veranderende wereld. Ze groeien mee met het bedrijf, en het bedrijf groeit mee met hen. Medewerkers zijn zoveel mogelijk gelijkwaardig en vormen zelfsturende eenheden, voor Eskes Media de beste methode om een robuuste en snel-anticiperende organisatie te vormen.

Het aantal producten groeit, en de diepgang, bekendheid en inhoud daarvan. De bestaande producten krijgen steeds meer functionaliteit en krijgen bekendheid, de inhoud ('content') krijgt meer diepgang en breedte en zorgt daarmee voor productuitbreiding. Noodzakelijk is doordachte onderlinge aansluiting van de producten en een grotere en bredere bekendheid.

Eskes Media toetst nieuwe ontwikkelingen en het bedrijf zet deze in om haar positie en producten te verstevigen en te verbeteren. Om dit te waarborgen is het in de toekomst noodzakelijk om meer medewerkers aan te nemen. Deze interne groei heeft weerslag op de externe groei. Groei is het woord dat alles samenbindt.