Missie en visie Eskes Media B.V.

noorderkerk-toren-raam-kopie.JPG

De Noorderkerk te Ede, gebouwd in 1903, onderkomen van Eskes Media sinds 2013.

176104 Edesche Concertzaal Bösendorfer Imperial 290 op het podium verlaagd

De Bösendorfer Imperial van de Edesche Concertzaal, een concertvleugel behorend tot de wereldtop.

Missie 

Eskes Media geeft hoogwaardige producten uit die bijdragen aan de kwaliteit van het leven op het gebied van cultuur, toerisme en vrije tijd. De producten die Eskes Media op de markt brengt vallen op door inhoud, deskundigheid en volledigheid.Het leven net iets mooier maken, is het streven van het bedrijf.

Ontspanning en vrije tijd zijn belangrijk voor de westerse mens. De consument wil in korte tijd vinden waar hij behoefte aan heeft. Eskes Media speelt door volledigheid in op de wensen van de consument. Eskes Media is geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden en bereid om te leren en te proberen. Eskes Media is kritisch en zorgvuldig in het kiezen van de te volgen trends en is liever trendsetter. Eskes Media is een constante factor in een onrustige wereld. Eskes Media streeft een duurzame levensstijl na.

Visie

Eskes Media wil groeien als bedrijf en groeien in de markt. Groei als bedrijf gaat om het aantal mensen dat nodig is om de groeiende markt te voorzien. Maar bedrijfsmatige groei zit vooral ook in de persoonlijke groei van medewerkers, in kennis en vaardigheden, in toenemende arbeidsproductiviteit en automatisering. De medewerkers van Eskes Media bieden nieuwe ideeën, en doen constant ervaring op in een steeds veranderende wereld. Ze groeien mee met het bedrijf, en het bedrijf groeit mee met hen. Medewerkers zijn zoveel mogelijk gelijkwaardig en vormen zelfsturende eenheden, voor Eskes Media de beste methode om een robuuste en snel-anticiperende organisatie te vormen.

Het aantal producten groeit, en de diepgang, bekendheid en inhoud daarvan. De bestaande producten krijgen steeds meer functionaliteit en krijgen bekendheid, de inhoud ('content') krijgt meer diepgang en breedte en zorgt daarmee voor productuitbreiding. Noodzakelijk is doordachte onderlinge aansluiting van de producten en een grotere en bredere bekendheid. 

Eskes Media toetst nieuwe ontwikkelingen en het bedrijf zet deze in om haar positie en producten te verstevigen en te verbeteren. Om dit te waarborgen is het in de toekomst noodzakelijk om meer medewerkers aan te nemen. Deze interne groei heeft weerslag op de externe groei. Groei is het woord dat alles samenbindt. 

Eskes Media wil het beste halen uit mensen, uit opleiding, talenten, de markt, ontwikkelingen, het Internet en het aardse leven.

Geen groei ten koste van alles, maar groei ten bate van alles.

Interieur Eskes Media Edesche Concertzaal

Vul uw eigen inhoud in.